Prodajte umetniška dela s pomočjo galerije sloART!

Želite prodati umetniško delo transparentno, s poznano prodajno ceno, hitrim izplačilom ter ugodnimi prodajnimi pogoji?

Galerija sloART vam nudi možnost predstavitve in prodaje vaših umetniških del širokemu krogu kupcev in zbiralcev, saj vam ob klasični galerijski prodaji omogočamo tudi prodajo preko spletne galerije sloART.si, ki je največja in najbolj obiskana spletna galerija v Sloveniji in širše v tujini.

Poslanstvo in vizija galerije sloART je omogočiti pregledno prodajo slovenskih in tujih umetniških del, kjer kot prodajalec natančno veste, za kolikšno ceno je bila umetnina prodana in koliko lahko dobite s prodajo slike. Na ta način lahko za svojo umetnino iztržite največ.

Več informacij o galeriji sloART.si si lahko preberete tukaj.

Galerije sloART.si vam ponuja:
  • komisijsko prodajo preko galerije sloART,
  • zasebno prodajo z objavo na spletni galeriji sloART.si,
  • tiho prodajo vrhunskih umetnin preko galerije sloART.si,

Omejitev prodaje določenih umetniških del preko galerije sloART.si

Galerija sloART.si ne sprejema v prodajo umetniških del, ki so se predhodno že prodajala preko spletnih ali fizičnih oglasnikov (Bolha, Salomon ...) ali na boljših sejmih.

Komisijska prodaja preko galerije sloART

Prodaja preko komisijske pogodbe pomeni, da komitent in komisionar skleneta komisijsko pogodbo, kjer se komisionar zavezuje, da bo za plačilo (provizijo) v svojem imenu na račun komitenta poskusil prodati umetniško delo. Komitent dobi plačilo za umetniško delo po prodaji, in sicer zmanjšano za provizijo na svoj tekoči račun.

Kako poteka prodaja preko komisijske pogodbe?
Vsako umetniško delo, ki ga želite prodati s komisijsko pogodbo, mora najprej pregledati in oceniti umetnostna zgodovinarka galerije sloART.si, ki presodi, ali je umetniško delo primerno za prodajo. Umetnine lahko v času uradnih ur prinesete v galerijo ali se dogovorite za ogled na domu.

Če je umetniško delo primerno za prodajo se za določeno obdobje sklene komisijska pogodba, kjer vam v primeru prodaje obračunamo 20,49 % provizijo + DDV (skupaj 25%) od prodane vrednosti umetniškega dela oz. minimalno 50 EUR za posamezno umetniško delo. DDV je že vračunan in je strošek galerije.

Glede na tržno zanimanje skupaj z lastnikom presodimo, ali umetniško delo obdržimo fizično v galeriji ali ga vrnemo komitentu, ki ga nato dostavi v galerijo šele ob nakupu ali zanimanju potencialnega kupca. Umetniško delo mora biti v času prodaje vedno na voljo.

Po podpisu pogodbe umetniško delo objavimo v spletni galeriji sloART.si, kjer je na voljo kupcem iz cele Slovenije in tujine.


Zasebna prodaja z objavo na spletni galeriji sloART.si

Galerija sloART.si nudi možnost galerijam in zasebnikom, da z objavo na spletni galeriji sloART.si umetniška dela prodajate brez posrednika. Ob objavljenem umetniškem delu so na spletni galeriji sloART.si na voljo vaši kontaktni podatki, čas dosegljivosti, kraj ogleda in pogoji prodaje. Kupec, ki ga zanima umetniško delo, tako kontaktira direktno vas in se z vami dogovori za nakup.

Kako poteka zasebna prodaja z objavo na spletni galeriji sloART.si?
Vsako umetniško delo, ki ga želite prodati zasebno z objavo na spletni galeriji, mora najprej pregledati in oceniti umetnostna zgodovinarka galerije sloART.si, ki presodi, ali je umetniško delo primerno za prodajo. Za objavo nam lahko pošljete fotografije umetniških del na naslov ali nam v času uradnih ur prinesete umetniško delov v galerijo ali se dogovorite za ogled na domu. Prodajno ceno umetnine lahko v primeru zasebne prodaje določite sami ali z galerijo sloART.si in jo lahko v času objave enkrat spremenite.

Cena zasebne objave na spletni galeriji znaša 2 % vrednosti umetnine oziroma minimalno 50 EUR za umetniško delo. Posamezna objava traja največ 1 leto z možnostjo ponovne objave. Pri zasebni prodaji priporočamo, da prodajalec objavi čim več podatkov o umetnini in si na ta način pridobi kupčevo zaupanje.


Tiha prodaja vrhunskih umetnin preko galerije sloART

Galerija sloART.si vam omogoča, da vrhunska umetniška dela slovenskih avtorjev, ki dosegajo vrednost nad 5000 EUR, prodajate preko tihe in zaupne prodaje.
 
Tiha prodaja vam omogoča, da prodajate umetniška dela, ki jih ne želite javno objaviti v spletni galeriji sloART.si ampak ponuditi le izbranim kupcem ali zbirateljem, ki se na sloART.si zanimajo za ta umetniška dela.

Kako poteka tiha prodaja?
Vsako umetniško delo, ki ga želite prodati preko tihe prodaje, mora najprej pregledati in oceniti umetnostna zgodovinarka galerije sloART.si, ki presodi, ali je umetniško delo primerno za prodajo. Umetnine lahko v času uradnih ur prinesete v galerijo ali se dogovorite za ogled na domu.

Če je umetniško delo primerno za prodajo se za določeno obdobje sklene komisijska pogodba, kjer vam v primeru prodaje obračunamo 20,49 % provizijo + DDV (skupaj 25%) od prodane vrednosti umetniškega dela. DDV je že vračunan in je strošek galerije.

Glede na tržno zanimanje skupaj z lastnikom presodimo, ali umetniško delo obdržimo fizično v galeriji ali ga vrnemo komitentu, ki ga nato dostavi v galerijo šele ob nakupu ali zanimanju potencialnega kupca. Umetniško delo mora biti v času prodaje vedno na voljo.

Po podpisu pogodbe umetniško delo objavimo v spletni galeriji sloART.si v sklopu Tiha prodaja in sicer le ime in priimek avtorja, leto nastanka in velikost, kjer je na voljo kupcem iz cele Slovenije in tujine.

Stranke, zbiratelje in kupce galerije sloART.si, ki so izrazili željo po nakupu določenega avtorja ali umetniškega dela obvestimo, da imamo v tihi prodaji na voljo umetniško delo, za katerega se zanima.
 
Kupec v tihi prodaji v nobenem primeru ne pride do podatkov o lastniku slike, prav tako pa slika ni javno objavljena z ceno, nazivom in drugimi podatki, ki bi lahko razkrili lastnika ali sliko.
 
Tiha prodaja vam tako omogoča preprosto in transparentno prodajo vrhunskih umetniških del.Največja ponudba vrhunskih umetnin na sloART.si

Galerija sloART z največjo ponudbo vrhunskih umetnin v Sloveniji

Galerijo sloART združuje strokovnost, tradicija, transparentnost in spoštljiv odnos do umetnosti. Galerija sloART ponuja več kot 2.000 vrhunskih umetnin. Vas zanima izbrana umetnina? Kontaktirajte nas.

Oglejte si ponudbo vrhunskih umetnin na sloart.si

Imate radi umetnost?

Naročite se na obveščanje galerije sloART.si.Več tisoč ljubiteljev umetnosti spremlja ponudbo galerije sloART.si tudi preko Facebooka in Twitterja.